Pengskodeng terhebat

Great deal yawww

Friday, June 13, 2014

KPSL N27 - SOALAN UNDANG - UNDANG UMUM TAHUN 2000


TAHUN 2000


2.            a.            Encik Jalil seorang wakil rakyat di suatu kawasan Parlimen telah dikenakan hukuman denda RM 10,000.00 atau satu tahun penjara oleh Mahkamah Tinggi Melaka kerana di dapati menerima rasuah berjumlah RM 15,000.00 daripada sebuah syarikat Percetakan. Beliau telah mengemukakan rayuan kepada Mahkamah Rayuan dan keputusannya rayuan beliau telah ditolak.
                i)             Jelaskan sama ada beliau hilang kelayakan sebagai ahli parlimen  kerana sabit kesalahan  dan dikenakan hukuman tersebut.
                    ii)            Apakah perkara-perkara  yang boleh menyebabkan seseorang wakil rakyat hilang kelayakan menjadi ahli parlimen?

                b.            Y.B Dato’ Arif seorang ahli parlimen  dalam ucapannya di Parlimen telah mencerca dan menuduh Y.B Encik Zulkifli  sebagai penipu besar. Y.B Encik Zulkifli terlalu marah dan ingin mendakwa Y.B Dato’ Arif di Mahkamah kerana tuduhannya itu. Bolehkah Y.B Encik Zulkifli berbuat demikian? Berikan alasan.

3.            a.            Cik Su dilantik dalam skim perkhidmatan.B Encik Zulkifli terlalu marah dan ingin mendakwa Y.B Dato’ Arif di Mahkamah kerana tuduhannya itu. Bolehkah Y.B Encik Zulkifli berbuat demikian? Berikan alasan.

                a.            Cik Su dilantik dalam skim perkhidmatan Penolong Jururawat (Gred U14) pada 1.1.95. sebelum beliau disahkan dalam jawatan beliau telah diberikan satu opsyen di bawah Akta Pencen 1980.
Apakah Opsyen tersebut?
Di bawah peruntukan yang manakah opsyen itu dihulurkan?

                b.            Setelah Cik Su melaksanakan opsyen dan disahkan dalam jawatannya, beliau berubah fikiran dan ingin menukar pilihannnya.
Adakah ini dibenarkan oleh undang-undang?
Berikan sebab-sebab anda.

              c.             Encik Nazri dilantik sebagai seorang Juruteknik tetap di jabatan Kerja Raya, Kuala Lumpur pada 15.6.74. seterusnya pada 18.5.77 beliau telah dihulurkan satu opsyen dan telah memilih tangga gaji ebrsih dengan syarat-syarat perkhidmatan yang baruserta skim pencen yang baru di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bil.2 Tahun 1977 yang bertarikh 31.3.77 (“ perubahan Gaji dan Syarat-syarat Perkhidmatan bagi Pegawai-pegawai Dalam Perkhidmatan awam semenanjung Malaysia). Semasa perkhidmatan  Encik Nazri , beliau juga telah disahkan dalam jawatan dan diberikan taraf sebagai seorang pegawai berpencen. Padatahun ini Encik Nazri membuat keputusan  untuk bersara atas pilihan sendiri mulai 15.6.2000. Permohonan beliau dibuat di bawah subsekyen 12(1), akta pencen 1980 dan telah diluluskan pada 25.5.2000 oleh timbalan pengarah Bahagian Pencen, Jabatan Perkhidmatan Awam yang menjalankan kuasa yang diwakilkan kepadanya oleh yang Di-Pertuan Agong. Sebelum tarikh kuatkuasa persaraannya atas pilihan sendiri, Encik Nazri telahdiberikan satu Opsyen di bawah peraturan-peraturan pencen 1980.
Apakah opsyen tersebut?
Nyatakan peruntukan yang mengkehendaki opsyen dihulurkan.


4.            Encik Gopal dilantik sebagai seorang buruh am di Jabatan Pendidikan Selangor pada 1.5.84 dan telah ditugaskan di sebuah sekoalh rendah dalam daerah Banting. Pada 27.3 .92 beliau telahbersetuju menerima opsyen Sistem Saraan baru dan telah diberikan taraf berpencen  mulai 1.8.93. pada 31.3.95 Encik Gopal telah menumpang kereta kawannya untuk balik ke rumah dari Bandar Klang. Dalamperjalanan suatu kemalangan berlaku. Encik Gopal telah meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah di kepalanya.
Encik Gopal (Gemulah) meninggalkan seorang balu dan tiga orang anak kandung yang berusia Antara 2 tahun hingga tujuh tahun. Beliau telah bertugas di sepanjang tempoh perkhidmatannya melainkan selama 1 bulan cuti tanpa gaji dalam tahun 1994. Gaji akhir yang diterima oleh gemulah  pada tarikh kematiannya ialah RM 464.00 sebulan
Oleh kerana gemulah hanya merupakan seorang penumpang maka kemalangan yang berlaku bukanlah berpunca dari kecuaian atau salah laku beliau. Tiada pampasan di bawah Akta Pampasan Pekerja 1952 yang telah di awardkan kepada balu gemulah.
a.       Nyatakan kesemua jenis bayaran yang boleh dibuat kepada orang-orang tanggungan gemulah di bawah akta Pencen 1980 danperaturan-peraturan pencen 1980.
b.      Apakah tempoh yang boleh dimasukkira bagi maksud penghitungan bayaran di bawah undang-undang tersebut.?
Sekiranya  terdapat apa-apa tempoh yang tidak boleh dimasukira, nyatakan sebab-sebabnya berdasarkan peruntukan yang relevan.
c.       Bagaimana setiap jenis bayaran yang layak diterima oleh orang-orang tanggungan gemulah dihitung dan nyatakan peruntukannya.
5.            a.            Cik Wan Hairian seorang pencarum kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) telah mengemukakan kepada lembaga KWSP satu akuan bersumpah menamakan Cik Norzainah dah Cik Rosamiza sebagai penama bagi caruman tersebut. Bolehkah Cik Wan Hairiah berbuat demikian? Berikan Alasan.
                b.            En. Geoge , seorang warganegara Britain adalah merupakan Jurutera di salah sebuah syarikat yang terkenal di Kuala Lumpur dan merupakan pencarum kepada KWSP. Setelah tamat tempoh perkhidmatan dengan syarikat tersebut, beliau telah kembali keBritain pada tahun 1995 dengan mengeluarkan ke semua carumannya di dalam KWSP. Pada Januari 2000 , beliau telah kembali ke Men George bercadang untuk mencarum semula kepada KWSP tetapi tidak mengetahui  proses yang sepatutnya dilakukan olehnya. Anda diminta menasihatkan En. George cara bagaimana serta prosedur yang seharusnya dilakukan oleh Encik George.
6.              a.            Cik Norhayati adalah merupakan seorang yang bekerja sendiri dan bercadang  membuat caruman kepada KWSP . Beliau telah bertanya kepada anda prosedur  yang perlu dilakukan olehnya untuk membolehkan beliau mencarum kepada KWSP . Nasihatkan Cik Norhayati.

                b. i)        Puan Salbiah, majikan kepada cekap jaya sewaktu membuat semakan kepada dokumen-dokumen syarikatnya, mendapati beliau telah terlupa untuk membayar caruman pekerja-pekerjanya selama 2 bulan kepada lembaga KWSP. Apakah tindakan  yang seharusnya dibuat Puan Salbiah?

                  ii) Puan Salbiah juga telah didapati gagal untuk mempamerkan sijil Pendaftaran seperti yang dirujuk dalam kaedah 9(2)(b) kaedah-kaedah KWSP 1991 di Premis Cekap Jaya sepanjang masa. Seorang pegawai KWSP telah memaklumkan kepada Puan Salbiah yang dia telah melakukan satu kesalahan. Jika disabitkan, apakah hukuman yang boleh dikenakan ke atas Puan Salbiah?

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...