Pengskodeng terhebat

Great deal yawww

Friday, June 13, 2014

KPSL N27 - CONTOH SOALAN UNDANG-UNDANG UMUM TAHUN 2002


TAHUN 2003

1.    (a)  Nyatakan keadaan – keadaan yang menyebabkan seseorang kakitangan awam boleh dibersarakan dari perkhidmatan awam.
(b)  Encik Johan membuat perakuan sumpah secara bertulis bahawa beliau tidak pernah disabitkan dengan apa-apa kesalahan jenayah. Berdasarkan kepada perakuan tersebut beliau telah dilantik dalam perkhidmatan awam

Beliau telah dibersarakan setelah didapati perakuan sumpah yang dibuat adalah palsu. Beliau tidak diberi peluang yang munasabah untuk membuat representasi kepada Yang Di-Pertuan Agong

Jelaskan sama ada tindakan tersebut teratur dari segi undang-undang
2.    Encik Samdol seorang kakitangan Kerajaan telah ditangkap kerana terlibat dalam penerimaan rasuah. Perbicaraan kes rasuah beliau telah dijalankan dan masih berterusan melepasi uur persaraan 56 Tahun.
Jelaskan samaada perkhidmatan Encik Samdol telah terhenti  ketika umur persaraan beliau.

(b)  Perbicaraan kes rasuah Encik Samdol tamat ketika umur beliau 60 tahun dengan keputusan beliau didapati tidak bersalah.
Jelaskan samaada tempoh perkhidmatan beliau selepas umur persaraan diambil kira dalam perkhidmatan.
3.    JELASKAN tindakan yang perlu diambil di bawah kaedah-kaedah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 bagi ke- kes berikut.
a.    Encik Anuar , seorang yang bekerja sendiri yang ingin menjadi ahlu Kumpulan Wang simpanan pekerja.
b.    Encik Nordin , seorang yang telah pencen yang ingin mencarum semula dengan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
c.    Encik Aziz, seorang yang bekerja sendiri yang ingin berhenti dari membayar caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
d.    Encik Yusof, seorang yang telah pencen yang kemudiannya mencarum semula dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja tetapi kemudiannya ingin berhenti dari membayar caruman tersebut.
4.    (a)  Sebagai satu langkah keselamatan, Lembaga Kumpulan Pekerja telah menetapkan setiap perkerja memberikan cap ibu jari mereka dalam rekod keahlian mereka.
JELASKAN dengan secara terperinci perkara yang berikut.
(i)            Cap Ibu jari mana yang perlu diberikan
(ii)           Siapa yang perlu menjadi saksi semasa cap ibu jari diberikan dan apa yang perlu dilakukan oleh saksi tersebut.
(iii)          Sekiranya ibu jari kanan seseorang pekerja tiada  samaada cap ibu jari kiri boleh diberikan.
(iv)         Sekiranya ibu jari kanan dan kiri seseorang pekerja tiada, apakah cara pengenalan lain boleh dibenarkan oleh Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja?
(b)        Encik Ariff enggan memberikan cap ibu jari kanannya walaupun ibu jari kanan beliau tidak mengalami apa-apa kecacatan.
Jelaskan kesalahan dan hukuman yang boleh dikenakan ke atas beliau di bawah kaedah-kaedah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991.

     


5.         Encik Devalky seorang warganegara Rusia berumur 25 tahun. Beliau datang ke Malaysia mengikut ibu bapanya yang bekerja di sebuah Syarikat Multinasional di Cyberjaya.
Beliau berjumpa dengan anda yang bertugas di kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan Nasihat mengenai perkara-perkara berikut.
(a)  Kategori kerakyatan yang boleh diperolehi oleh encik Devalky\
(b)  Syarat yang perlu dipenuhi oleh beliu sebelum memperolehi sijil Naturalisasi
(c)  Nyatakan tempoh tinggal di Malaysia yang perlu dipenuhi oleh beliau sebelum memperoleh sijil Naturalisasi
6.         (a) Yang Dipertuan Agong (YDPA) adalah Ketua Negara Malaysia. Sebagai Ketua Negara YDPA mempunyai kuasa-kuasa tertentu seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan juga memperuntukkan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh YDPA. JELASKAN perkara-perkara tersebut.

            (b) Penubuhan Majlis Raja-raja telah diperuntukkan dalam perkara 38 Perlembagaan Persekutuan sebagai satu Majlis yang dianggotai oleh semua  Sultan  dan Yang di-Pertua Negeri

            Dalam hal keadaan tertentu, Majlis raja-raja boleh bertindak mengikut budi bicara. Jelaskan hal keadaan tersebut

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...