Pengskodeng terhebat

Great deal yawww

Friday, June 13, 2014

KPSL N27 - SOALAN UNDANG - UNDANG UMUM TAHUN 1999
1              a)            Yang Berhormat Datuk Mustafaadalah seorang anggota dewan rakyat. Beliau telah disabitkan di mahkamah atas suatu kesalahan dan dihukum penjara selama tempoh tiga tahun. Datuk Mustafa telah hilang kelayakan untuk menjadi anggota Dewan Rakyat kerana sabitan itu. Sampai bilakah hilang kelayakan itu berkuatkuasa?

                b)            Encik Ahmad telah hilang kelayakan menjadi anggota Dewan Rakyat atas sebab dia memegang Jawatan berpendapatan. Tetapi dia dipilih menjadi anggota dewan tersebut. Bolehkah Encik Ahmad menjadi anggota dewan itu?

                c.             Dalam satu mesyuarat Dewan Rakyat yang Berhormat Encik Lim membuat tuduhan yang tidak benar terhadap YangBerhormat Encik Gopal . Bolehkah yang Berhormat Encik Gopal membawa perkara itu ke Mahkamah?

                d.            Bolehkah anggota yang tidak hadir dalam mesyuarat Dewan Rakyat atau Dewan Negara mengundi?

                e.            Suatu rang undang-undang telah diluluskan oleh kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Bolehkah undang-undang itu berkuatkuasa sebaik sahaja Yang di-Pertuan Agong memberikan persetujuannya?2.            a.            A seorang wanita bangsa Australia telahberkahwin dengan B seorang warganegara Malaysia. A telah menjadi warganegara Malaysia dengan cara pendaftaran dibawah perkara 15(1)Perlembagaan persekutuan. A Berjaya menuntut cerai dari B. A kemudiannya berkahwin dengan C seorang warganegara Jepun dan menjadi warganegara Jepun. Bolehkah Kerajaan Malaysia melucutkan kewarganegaraan A?

                b.            Puan Juriah berusia 18 tahun ketika berkahwin dengan Encik Robert, warganegara Australia. 2 tahun kemudian Puan Juriah telah mengikuti suaminya balik ke Australia dengan hasrat menetap disana. Puan Juriah berhasrat untuk tidak lagi  menjadi rakyat Malaysia. Bolehkah Puan Juriah berbuat demikian?
3.            Puan Jamilah (gemulah) seorang pegawai berpencen telah bersara wajib daripada jawatannya sebagai pembantu tadbir (perkeranian/operasi) di kementerian pertanian pada 1.6.96. Beliau telah meninggal dunia pada 15.8.98. berikutan dari itu suami gemulah, Encik Jailani telah menerima pencen terbitan di bawah sebseksyen 15(1)(a) akta pencen 1980. Namun begitu siasatan polis kemudiannya membuktikan bahawa kematian gemulah adalah akibat diracun oleh suaminya sendiri. Pada 15.12.98 Encik jailani telah mengaku salah  atas pertuduhan “ mematikan orang dengan salah yang tidak terjumlah kepada kesalahan membunuh orang” di bawah seksyen 304 (Bahagian pertama) Kanun keseksaan dan dihukum penjara  selama 12 tahun dari tarikh ditangkap (7.12.98). Gemulah mempunyai 2 orang anak kandung yang masih bujang ( dan tidak cacat atau hilang upaya) Jamal dan Jaharah, yang berusia 23 dan 19 tahun masing-masing pada tarikh kematian gemulah.

                a.            adakah Encik Jailani layak menerima bayaran pencen terbitan setelah beliau disabitkan dan dihukum penjara pada 15.12.98? berikan sebab-sebab anda.

                b.            Bolehkah anak-anak gemulah mendapat pencen terbitan? Berikan sebab-sebab anda.

             c.             Bagaimanakah amaun pencen terbitan di hitung?Nyatakan peraturan-peraturan yang berkaitan.


4.            a.            Bilakah seseorang pegawai sama ada pegawai persekutuan atau pegawai Negeri boleh memohon untuk persaraan pilihan sendiri?

                b.            Apakah fakta-fakta yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kelayakan seseorang pegawai yang telah bersara atas pilihan sendiri untuk menerima pencen dan bila pencen itu mula dibayar.?
Nyatakan seksyen-seksyen yang berkaitan dalam jawapan anda.

                c.             Bagaimanakah kedudukan pencen seseorang pegawai perempuan yang dilantik sebelum peruntukan mengenai persaraan pilihan mula berkuatkuasa dan telanh bersara secara pilihan sendiri apabila mencapai umur 40 tahun tetapi meninggal dunia sebelum mencapai umur 45 tahun?
5.            a.            Syarikat ABC telah menjalankan perniagaannya sejak 3 tahun yang lalu dan mempunyai 50 orang pekerja. Pengurus besar KWSP telah mengesyaki bahawa Syarikat ABC  telah gagal untuk membayar caruman terhadap beberapaorang pekerjanya. Bagi maksud untuk mendapatkan maklumat penuh bagi menentukan sama ada Syarikat ABC bertanggungan untuk membayar caruman tersebut. Pengurus Besar KWSP telah menyerahkan notis secara bertulis kepada Syarikat ABC.
                i)             Apakah tujuan notis secara bertulis tersebut diserahkan kepada Syarikat ABC?
                ii)            Jika Syarikat ABC gagal eatuhi kehendak notis bertulis tersebut, apakah hukuman yang boleh dikenakan ke atas Syarikat ABC?

                b.            Encik Rashid adalah merupakan Ahli Lembaga KWSP. Di Dalam satu mesyuarat lembaga yang dihadirinya, lembaga telah membauat perbincangan dan seterusnya bersetuju untuk membeli sebidang tanah di Johor. Tanah tersebut sebenarnya adalah kepunyaan isteri Encik Rashid dan perkara ini tidak diketahui oleh ahli-ahli lembaga yang lain.
                i)             Apakah tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh Encik Rashid sewaktu perbincangan tersebut diadakan.
                ii)            Jika gagal melakukan tindakan di (b) (i) di atas, Encik Rashid telah melakukan satu kesalahan di bawak Akta KWSP 1991. Jika sabit kesalahan tersebut, apakah hukuman yang boleh dikenakan ke atas Encik Rashid.


6.            a)            Encik Devaraj seorang pencarum kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). Beliau ingin menamakan ibu dan isterinya sebagai penama bagi carumannya itu. Menurut isterinya, beliau hanya boleh menamakan salah seorang daripada mereka. Adakah kenyataan isteri Encik Devaraj itu betul atau tidak? Berikan alasan.

                b)            Encik Muthu seorang juruteknik di Jabatan Kerja Raya telah bersara wajib pada 20 Januari 1999. Semasa membuat lawatan ke India dalam bulan Mac 1999 beliau telah meninggal dunia dan dikebumikan di India. Bagi maksud untuk menuntut KWSPnya , bagaimanakah warisnya perlu membuktikan kematian pegawai ini?

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Daisypath Anniversary tickers